top of page

 חיפושית זבל

מיתוג | 2020

לעומר יש ידיים ממש טובות,
ואמונה שלדברים שהוא יוצר יש ערך אמיתי וסביבתי.

חשוב לו שהיצירה שלו תעביר מסר כלשהו לעולם (נגיד, בואו נתחיל להשתמש בחומרים שכבר יש פה לפני שמייצרים משהו מחומר חדש). יש פה קול חדש בעולם העיצוב:
גם מוצרים קיימים, משומשים (מה שאנשים נוהגים לכנות ”זבל“)

יכולים להיות למוצר פרקטי ואסתטי.

 

לכן הוא יצר את חיפושית זבל

מוצרים יפים מחומרים קימיים

bottom of page