top of page

 GIVE.art

מיתוג | 2020

פרוייקט שנועד לשמח אנשים בתקופת הקרונה:

קונים פוסטר מהמם במשלוח, שולחים לחברים או לעצמך וההכנסות הולכות למשפחות וקשישים במצוקה וככה גם תומכים באמנים, גם משמחים חברים וגם תורמים לאנשים שצריכים את זה. כיף

bottom of page