top of page

 רגעים מהודו

איורים ומחשבות | 2020

קצת לפניי שהתחילה הקורונה טסתי להודו- הטיול הגדול שלי שלא נעשה, טיול אחרי תואר שפחדתי ממנו וכמהתי אליו.

היו לי שני טושים, והרבה זמן פנוי כמובן.

לא היה קונטרול Z, וזה היה קשה. אבל משחרר.

הקורונה החזירה אותי הביתה מוקדם מהמתוכנן

אבל עדיין אני מרגישה שהיה משהו בטיול הזה שפתח לי טכניקת סיפור ואיור חדשה.

bottom of page