top of page
GRAPHICS_WNA_HA4.yael-04.png

WNA - אסטרטגיית מותג | עיצוב שפה חזותית

מנפישים את השממה!

סטודיו דה הייב2022

WEST NEGEV ANIMATION הוא מרכז אנימציה לפיתוח תוכן מקורי בנגב המערבי.
 
 
המרכז מהווה מקום ליצירה ולקידום תכנים ופרוייקטים בתחום האנימציה. במטרה לקדם אנימציה ישראלית ולייצר הזדמנויות עבור יוצרים מתחום האנימציה בארץ. וכמובן לשמר את בוגרי ספיר בדרום הארץ ולמשוך מוחות יצירתיים נוספים לפיתוח האנימציה בדרום ובארץ בכלל.
.

GRAPHICS_WNA_HA.yael-05.png

Keyframe - תמונת מפתח
 
בתחום הגרפיקה הממוחשבת והאנימציה, תמונת מפתח (Keyframe) היא תמונה הנמצאת ברצף מונפש של תמונות אשר צוירו או נבנו על ידי האנימטור.
 
הקי-פריים זוהי התנועה החשובה, המובילה, שמנחה את את יתר הפריימים.

GRAPHICS_WNA_HA.yael-12.png

לוגו 

הלוקיישן: נגב מערבי
קהל יעד: יוצרים מתחום האנימציה בישראל
ומשקיעים בתחום האנימציה מכל העולם

התחושה: תנועה, התקדמות, טיפוס
 

GRAPHICS_WNA_HA.yael-07.png
GRAPHICS_WNA_HA.yael-01.png
GRAPHICS_WNA_HA.yael-02.png

צבעוניות 

Screen Shot 2022-06-28 at 6.22.17 PM.png
GRAPHICS_WNA_HA.yael-06.png
GRAPHICS_WNA_HA.yael-08.png
GRAPHICS_WNA_HA.yael-04.png
bottom of page