top of page

 עידן שריג

יצירת זהות גרפית | 2021

עידן שריג הוא פסיכולוג שיקומי שפועל מתוך אהבה למקצוע ורצון לטפל ולהכיל.

על‭ ‬פי‭ ‬היינץ‭ ‬קוהוט‭ ,‬המוטיבציה‭ ‬העיקרית‭ ‬המניעה‭ ‬אותנו‭ ‬היא‭ ‬הצורך‭ ‬הפסיכולוגי‭ ‬בשימור‭ ‬ותחזוק‭ ‬העצמי‭ .‬החרדה‭ ‬העמוקה‭ ‬ביותר‭ ‬היא‭ ‬חרדה‭ ‬מהתפוררות‭ ‬העצמי‭.‬
אנו‭ ‬צריכים‭ ‬לחוש‭ ‬את‭ ‬העצמי‭ ‬שלנו‭ ‬לכיד‭ ‬והמשכי‭ :‬לחוש‭ ‬את‭ ‬עצמנו‭ ‬כיחידה‭ ‬אחת‭ ,‬כאשר‭ ‬החוויות, ‬התחושות‭ ‬והמחשבות‭ ‬מחוברות‭ ‬וקשורות‭ ‬זה‭ ‬לזה.

תוך כדי התהליך למדתי הרבה על מחקר, על עצמי, על טיפול

ועיצבתי לעידן זהות גרפית מינימליסטית ומדוייקת

מתוך‭ ‬המקום‭ ‬האבהי‭,‬ המכיל, ‬המשחזר‭ ‬את‭ ‬המקום‭ ‬של‭ ‬הזולת‭ ‬העצמי-‭ ‬שתי‭ ‬חתיכות‭ ‬שמתקרבות‭ ‬לכדי‭ ‬שלם‭:‬

שלמות‭ ‬העצמי‭, ‬כל מה שצריך זה רק‭ ‬צריך‭ ‬דחיפה‭ ‬קטנה‭.‬

bottom of page