top of page

 הספר

ברודקאסט | 2018

פרוייקט בהשראת כתביו של וולטר בנימין.

"ב1839 לקחת צב לטיול הייתה נחשבת התנהגות אלגנטית, זה נותן לנו מושג לגביי קצב השיטוט בפאסז'ים"

bottom of page