top of page

הגעתם לאתר הבית של HA.YAEL
אני נותנת קול ופנים ליוזמות ועסקים
או במילים יותר פשוטות:
מעצבת שפה חזותית ויוצרת מותגים

יצירת
שפה
חזותית

פונט פעמון
פונט פלוני
 

כן, ממש כאן למטה

SHA
   LOM

תמצות
מסרים

דידקטי
אקספרסיבי
אישי

מחקר

WORK